Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!
 
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


DEFINICJE ("Administrator")
 
Basket Pro/My – oznacza BASKET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Jawornik 564, 32-400 Myślenice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000374409, NIP 6812099490, nr REGON 121424829, będącego właścicielem serwisu internetowego www.basketpro.sklep.pl.
 
Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub inną podobną technologii.

Serwis – Serwis internetowy udostępniany pod aktualnym adresem www.basketpro.sklep.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności udostępnianych w Serwisie. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Konto  – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.

Polityka – ta Polityka prywatności.

Regulamin – regulamin Serwisu.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

BASKET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Jawornik 564, 32-400 Myślenice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000374409, NIP 6812099490, nr REGON 121424829

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

•      Za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego

•      Na adres e-mail: dane@basketpro.pl

Możesz w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, a także skorzystać ze swoich praw o których mowa w tej Polityce Prywatności.


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta (imię, nazwisko, adres kontaktowy, telefon oraz adres e-mail). Podanie danych w postaci adresu e-mail jest obowiązkowe, bez tego nie będziemy mogli założyć dla Ciebie Konta.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

•      Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

•      Realizacja Twoich zamówień

•      Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

•      Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

•      Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art.6 ust.1 lit. c RODO)

•      Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

•      Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

•      Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

•      Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

- profilowaniu w celach marketingowych

- przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych:

•      Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

•      brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie brak możliwości korzystania z usług Sklepu brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

•      brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

•      w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SKLEPIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Sklepie - jego treść może zostać opublikowana w Sklepie. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz w Sklepie.


PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

•      wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,

•      wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

•      przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

•      ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony

•      cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

•      zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich  danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (patrz punkt VII poniżej),

• prawo do informacji jak Basket Pro przetwarza Twoje dane osobowe,

• dostępu do danych: otrzymania od Basket Pro potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez Basket Pro oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO,

• sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,

• usunięcia danych osobowych przez Basket Pro („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu,

• przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany,

• złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: dane@basketpro.pl, lub pisemnie na adres Basket Pro, Jawornik 564, 32-400 Myślenice

A także prawo do:

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,

- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

•      są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

•      umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

•      nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

•      usunąć pliki cookies

•      blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

•      zapamiętywania informacji o Twojej sesji

•      statystycznym

•      marketingowym

•      udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

•      podmiot realizujący dostawę towarów

•      dostawca płatności: Przelewy 24

•      osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

•      dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

•      dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

•      podmiot zapewniający system mailingowy

•      biuro księgowe

•      podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu

•      podmiot zapewniający usługi marketingowe

•      portale społecznościowe

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z wyżej wymienionego powodu przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

* uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail:

dane@basketpro.pl

 

Newsletter
Jako pierwszy dowiesz się o nowościach w ofercie, kodach rabatowych i poznasz rekomendacje produktów
© 2017-2023 BASKETPRO ALL RIGHTS RESERVED.